top of page

Reklamacje

Zwroty i Reklamacje

1. Zwroty

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, klient dokonujący zakupu na odległość, poza siedzibą TURBOCLINIC, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży upływa po 14 dniach od dnia od otrzymania przesyłki z zamówioną przez Państwa turbiną. Koszty przesyłki zwrotu towaru pokrywa kupujący.

Procedura zwrotu towaru:

Zwrotu zakupionego twoaru można dokonać zarówno w siedzibie firmy jak poprzez odesłanie zakupioneg towaru na adres siedziby firmy. W obu przypadkach należy dopełnić poniższych formalności.

Zakupiony towar należy zwrócić przed upływem 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówioną przez Państwa turbosprężarką.

Należy poinformować firmę TURBOCLINIC o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży poprzez wypełnienie formularza zwrotu dostępnego na stronie internetowej TURBOCLINIC. Formularz ten zawiera oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a także dane osoby zwracającej towar tj.: imię, nazwisko i numer zamówienia oraz informację o zwracanym towarze, a także numer konta na który mają być zwrócone pieniądze. Kwota zwrotu będzie obejmowała kwotę zakupu pomniejszoną o koszt przesyłki.

Towar należy zwrócić na adres:

TURBOCLINIC
ul. Zawilcowa 49
62-002 Suchy Las

W miarę możliwości do przesyłki prosimy dołączyć dowód zakupu oraz formularz zwrotu, co znacznie ułatwi proces zwrotu turbosprężarki.

Zwrot płatności zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania  przez TURBOCLINIC towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

2. Reklamacje

Każdy klient firmy TURBOCLINIC otrzymuje 12 miesięczną, pisemną gwarancję na turbosprężarkę. Gwarancji tej nie ogranicza żaden limit kilometrów przejechanych na zakupionej w TURBOCLINIC turbosprężarce.

W celu zgłoszenia reklamacji Prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Zgłoszenie reklamacji może nastąpić poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego lub zgłoszenie reklamacji osobiście w siedzibie firmy.

Prosimy o wydrukowanie i podpisanie wypełnionego formularza reklamacji bądź też oświadczenia o składanej reklamacji.

W przypadku braku możliwości wydrukowania bardzo prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: biuro@turboclinic.pl

Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji prosimy przesłać na adres siedziby firmy:

TURBOCLINIC
ul. Zawilcowa 49
62-002 Suchy Las

TURBOCLINIC ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową.

WAŻNE: Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest zastosowanie się do instrukcji montażu turbosprężarki zawartej na wydanej wraz z towarem, przez TURBOCLINIC, karcie Gwarancyjnej.

Uwaga! Przed uruchomieniem turbosprężarki usunąć usterkę, która spowodowała awarię. Jeżeli odeślą nam Państwo starą turbosprężarkę i dołączą karteczkę z numerem telefonu, w większości przypadków, jesteśmy Państwu w stanie udzielić informacji na temat przyczyny uszkodzenia starej turbosprężarki.

FORMULARZ  REKLAMACJI

bottom of page